#1 2009-05-16 17:22:01

 ralfMTX140

http://img510.imageshack.us/img510/4002/rangafin1.png

7697430
Call me!
Skąd: Okolice Torunia
Zarejestrowany: 2008-11-14
Posty: 2397
Maszyna New Holland: TM175
WWW

Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

Podczas imprezy SIMA Innovation Awards 2009, firmie New Holland Agriculture przyznano złoty medal za imponujący ciągnik napędzany wodorem NH2™, i srebrny za zaawansowaną skrzynię biegów EasyDrive™. Nasza marka została również specjalnie wyróżniona za inteligentny interfejs użytkownika, system optymalizacji w pełni zautomatyzowanego kombajnu z podkreśleniem szerokiego zakresu innowacyjnej technologii, jaką New Holland rozwija z korzyścią dla swoich klientów.

Koncepcje firmy New Holland dotyczące gospodarstwa niezależnego od energii oraz ciągnika NH2™ oferują rolnikom przyszłą niezależność

Koncepcję firmy New Holland dotyczącą gospodarstwa niezależnego od energii wyróżniają dalekosiężne zalety pozwalające klientom magazynować i wykorzystywać energię w najbardziej wygodnej formie. Centralną osią tego pojęcia jest możność wyprodukowania energii elektrycznej z naturalnych, przyjaznych środowisku źródeł, a następnie wykorzystywanie takiej energii w wygodny i praktyczny sposób. Wywołujący duże wrażenie, napędzany wodorem ciągnik NH2™, który zdobył złoty medal na imprezie SIMA Innovation Awards 2009, jest tylko pojedynczym elementem szerszej wizji mającej uwolnić rolników od wciąż rosnących kosztów paliwa.

Gospodarstwo niezależne od energii
Koszty paliwa to znacząca część kosztów operacyjnych ponoszonych przez rolników zarówno obecnie, jak i zapewne w przyszłości. Firma New Holland jest przekonana, że technologia wodorowa zapewni rolnikom niezależne źródło energii, które mogłoby być wykorzystane w szerokim wachlarzu pojazdów i zastosowań, zapewniając im większą kontrolę własnych przedsięwzięć w przyszłości.
Tradycyjne bariery w wykorzystywaniu centrum wodorowego przy jego dystrybucji i dostępności Duży zasięg, jaki mają samochody i ciężarówki, oznacza, że wykorzystanie wodoru w pojazdach komercyjnych i osobowych jest ograniczone przede wszystkim przez brak rozbudowanego krajowego systemu dystrybucji, którego wdrożenie byłoby niezwykle kosztowne.
Koncepcja gospodarstwa niezależnego od energii przewiduje, że rolnicy produkować będą z wody swój własny sprężony wodór i będą magazynować go w gospodarstwie. Wykorzystanie procesu zwanego elektrolizą, energii elektrycznej wytworzonej przez farmy wiatrowe, paneli słonecznych lub funkcjonujących w gospodarstwie procesów przetwarzania biomasy i biogazu pozwoliłoby rozbić wodę na wodór i tlen, a sprężony wodór magazynować w gospodarstwie. Chociaż napędzany wodorem ciągnik NH2™ jest dopiero pierwszym praktycznym krokiem na tej drodze, to już na samym początku zauważalne są implikacje, jakie stworzona przez firmę New Holland koncepcja gospodarstwa niezależnego od energii niesie dla zrewolucjonizowania przemysłu rolniczego i umożliwienia rozwiązania problemów energetycznych w innych gałęziach przemysłu.
„Rolnicy znajdują się na uprzywilejowanej pozycji jeśli chodzi o korzystanie z technologii wodorowej. W przeciwieństwie do wielu innych osób, dysponują oni przestrzenią niezbędną do zainstalowania systemów wytwarzania alternatywnej energii elektrycznej - takiej jak słoneczna, wiatrowa, energia pochodząca z biomasy lub odpadów - a następnie mogą magazynować tę energię w postaci wodoru. Niezależnie od korzyści dla środowiska naturalnego, system taki umożliwiłby klientom uzyskanie niezależności energetycznej i poprawienie własnej stabilności finansowej”, powiedział Pierre Lahutte, dyrektor Global Product Marketing, Ciągników i Transporterów Teleskopowych w firmie New Holland.
Technologie zasilania wodorowego od początku otrzymują silne wsparcie na poziomie międzynarodowym, między innymi ze strony Europejskiego Komisarza do Spraw Badań Janez Potocnik, który stwierdza, że „dalszym celem tej platformy technologicznej będzie rozpowszechnienie konkurencyjnego Europejskiego Systemu Energii”.

Unikalne zalety wykorzystania wodoru
Na całym świecie używa się obecnie wielu systemów wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatrową, słoneczną i pochodzącą z biomasy. Jednakże niewykorzystywana w momencie wytwarzania energia elektryczna musi zostać sprzedana do Krajowego Systemu Energii albo utracona. Koncepcja gospodarstwa niezależnego od energii stanowi rozwinięcie tego procesu, umożliwiając magazynowanie energii w postaci sprężonego wodoru, który mógłby być następnie bezpośrednio wykorzystany przez maszyny w gospodarstwie lub w generatorach zaopatrujących w energię elektryczną i ciepło budynki oraz liczne inne odbiorniki.
Postęp w tworzeniu pojazdów napędzanych wodorem trwa od wielu lat, a w rolnictwie oferuje on znaczące korzyści w porównaniu z pojazdami zasilanymi akumulatorami, które są wydajne tylko w cyklu rozruchu i zatrzymania i wymagają długiego czasu ładowania.
Napędzane wodorem pojazdy pokonują te przeszkody, wykorzystując zbiornik z paliwem wodorowym zasilający ogniwa paliwowe wytwarzające w pojeździe energię elektryczną i oferując wyższą wydajność oraz elastyczność. Ogniwa paliwowe mają długi czas eksploatacji, co pozwala unikać problemów związanych z unieszkodliwianiem akumulatorów w sposób przyjazny dla środowiska.
Bogaty w energię wodór można wygodnie magazynować w zbiorniku w obszarze gospodarstwa, w postaci sprężonego gazu, umożliwiając szybkie napełnienie pojazdu paliwem. Względnie krótka odległość operacyjna od centralnej bazy roboczej umożliwiałaby łatwy dostęp do centralnego zbiornika wodoru zainstalowanego w gospodarstwie lub do zbiorników satelitarnych, zarówno stałych, jak i ruchomych.

Zasilany wodorem ciągnik NH2™
Zasilany wodorem ciągnik NH2™ jest kluczowym elementem i praktyczną demonstracją koncepcji gospodarstwa niezależnego od energii należącej do firmy New Holland. Pierwszy na świecie ciągnik zasilany wodorem; idea ta jest naturalnym uzupełnieniem pozycji Lidera Czystej Energii, jaką zajmuje nasza marka dzięki swojej wiodącej pozycji w sektorze przemysłowym w zakresie wsparcia dla 100% paliwa biodiesel, bez skomplikowanych programów serwisowych lub zmniejszenia wydajności maszyny.
Oparty o popularny model T6000, eksperymentalny ciągnik NH2™ zastępuje tradycyjny silnik spalinowy wodorowymi ogniwami paliwowymi wytwarzającymi elektryczność. Sprężony wodór pobierany ze zbiornika w ciągniku reaguje w ogniwie paliwowym z tlenem pobieranym z powietrza, w wyniku czego powstaje woda i elektrony. Elektrony są wykorzystywane w formie prądu elektrycznego, który napędza silniki elektryczne uruchamiające układ napędowy silnika i układy pomocnicze.
Wyraźnie komercyjny charakter ciągnika NH2™ czyni ten projekt wysoce opłacalnym dla klientów posiadających pojazdy tej marki. To jest już coś więcej niż sam pomysł, gdyż ciągnik NH2 jest działającym prototypem o mocy 106 KM zdolnym do wykonywania wszystkich czynności, jakie realizuje ciągnik T6000, pracując praktycznie bezgłośnie i emitując wyłącznie ciepło, parę wodną i wodę. Ogniwo paliwowe wytwarza mniej ciepła niż silnik o spalaniu tradycyjnym, oferuje istotną moc wyjściową i nie wytwarza zanieczyszczeń w postaci tlenków azotu, cząstek sadzy czy dwutlenku węgla. Czysta praca ciągnika łączy się z dodatkowymi korzyściami dla zdrowia podczas pracy w obszarach zamkniętych, takich jak obory czy szklarnie.
Koncepcja gospodarstwa niezależnego od energii firmy New Holland oferuje rolnikom pozytywną wizję przyszłości, pozwalając im utrzymywać pod kontrolą koszty prowadzenia działalności i jednocześnie spełniając wciąż rosnące wymagania w zakresie produkcji, wydajności i ochrony środowiska.

EasyDrive™: srebrny medal na targach SIMA za nowoczesną bezstopniową skrzynię biegów
Nowoczesna bezstopniowa przekładnia firmy New Holland wnosi na rynek nowe poziomy płynnej pracy i bardziej wydajnego wykorzystania mocy silnika w małych ciągnikach - dwie kluczowe funkcje, które pomogły skrzyni biegów EasyDrive™ zdobyć srebrny medal na imprezie SIMA Innovation Awards 2009. Podobnie jak zdobywca złotego medalu, napędzany wodorem ciągnik NH2™, nowa skrzynia biegów EasyDrive™ ilustruje innowacyjne podejście firmy New Holland do dostarczania swoim klientom optymalnych rozwiązań.

Wydajne przekazywanie mocy
Nowa skrzynia biegów EasyDrive™ dokonuje tego przy wyraźnie wyciszonej pracy, lepszym przekazywaniu mocy i bardziej ekonomicznym wykorzystaniu paliwa. Skrzynia biegów EasyDrive™ wprowadzona zostanie do serii ciągników Boomer 3000, ale będzie dostępna również w wielu ciągnikach New Holland o mocy od 40 KM do 115 KM, oferując wydajność cechującą duże ciągniki i łatwość obsługi typową dla mniejszych pojazdów.
Wyzwaniem dla techników firmy New Holland było stworzenie skrzyni biegów, która miałaby wyższą wydajność niż tradycyjna skrzynia hydrostatyczna lub mechaniczna. Sercem tej skrzyni biegów jest wariator łańcucha napędowego, zawierający stalowy łańcuch, który przebiega pomiędzy dwoma kołami pasowymi o różnej średnicy. Każde koło pasowe składa się z jednej tarczy ruchomej i jednej nieruchomej, obu o nachylonej powierzchni. Tarcze te można przesuwać bliżej lub dalej od siebie, zmieniając ich efektywną średnicę i zapewniając nieskończoną ilość różnych przełożeń skrzyni biegów.
Duże wrażenie na jury z SIMA wywarł sposób przekazywania mocy silnika bezpośrednio na koło słoneczne zespołu przekładni planetarnej i na koło koronowe tej przekładni za pośrednictwem wariatora łańcucha napędowego. Taki rozdział zapewnia przekazywanie pełnej mocy silnika poprzez wariator, co optymalizuje dostarczanie mocy i sprawność. Koło koronowe jest następnie połączone z osiami poprzez wał wyjściowy.

Płynna praca i łatwa kontrola
Przekładnia EasyDrive™ do ciągników Boomer posiada zakres prędkości od 0,3 km/h do 30 km/ha, a zmiany między dolnym i górnym przełożeniem odbywają się łagodnie i w płynny sposób. Do elektrycznego sterowania skrzynią biegów wykorzystywane są czujniki mierzące moment obrotowy, prędkość obrotową silnika i prędkość wariatora.
Gdy ciągnik wycofuje się lub wymaga większego momentu obrotowego, skrzynia biegów EasyDrive™ automatycznie wybiera niskie ustawienie, po czym powraca do niższego, bardziej oszczędnego dla paliwa ustawienia, przy mniejszym obciążeniu. W tej sytuacji do obsługi skrzyni biegów operator potrzebuje tylko dźwigni wahadłowej oraz pedału przyśpieszenia. Pedał ustala prędkość obrotową silnika, zaś sterownik przekładni maksymalizuje prędkość jazdy naprzód w zależności od obciążenia. Z chwilą zwolnienia nacisku na pedał ciągnik zmniejsza prędkość aż do zatrzymania się w sposób płynny i kontrolowany i utrzymuje się w tych warunkach nawet gdy znajduje się na stromym stoku.
Trzy tryby sterowania skrzynią biegów umożliwiają 30%, 60% lub 100% maksymalnej prędkości jazdy do przodu osiąganej przy pełnym wciśnięciu pedału, co pozwala operatorowi ustawić zakres prędkości dla bieżącego zastosowania, podczas gdy górne 25% ruchu pedału umożliwia przestawienie przełącznika jazdy naprzód/wstecz w zależności od rodzaju pracy.
Bardzo elastyczna skrzynia biegów EasyDrive™ zapewnia operatorowi wysoki poziom kontroli i użytecznie wspomaga kierowcę w uzyskaniu maksymalnej wydajności. Funkcja zapobiegająca gaśnięciu silnika może odłączyć napęd, zanim silnik zgaśnie, co jest idealnym rozwiązaniem przy angażowaniu ładowarki do ciężkiego materiału lub pokonywania szczególnie dużych obciążeń roboczych. Ustawienia reakcyjności umożliwiają operatorowi sterowanie prędkością zmiany przełożenia skrzyni biegów, od dużej, użytecznej w czasie pracy z ładowaczem czołowym, do niskiej, mającej nie dopuścić do uszkodzenia murawy w obiektach rekreacyjnych. Ponadto ogranicznik prędkości w stylu samochodowym pozwala operatorowi utrzymywać lub dostrajać prędkość roboczą w zastosowaniach wymagających stałej prędkości.
Cechując się większą wydajnością niż nawet najnowsze modele hydrostatycznej skrzyni biegów, nowoczesna skrzynia biegów EasyDrive™ oferuje klientom firmy New Holland nowe poziomy efektywności i funkcjonalności. W połączeniu z renomą marki New Holland i cichą pracą skrzynia biegów EasyDrive™ pozwala operatorom na maksymalne i łatwe wykorzystanie tej innowacyjnej technologii.

Inteligentny interfejs użytkownika firmy New Holland jest jak ekspert od prac żniwnych w kabinie kombajnu
Rosnące zaawansowanie techniczne nowoczesnych kombajnów i rosnące znaczenie uzyskiwania maksymalnej jakości ziarna oraz minimalnych jego strat uczyniły z obsługi kombajnu umiejętność wymagającą wysokich kwalifikacji. Inteligentny interfejs użytkownika firmy New Holland oddaje do dyspozycji operatora całe bogactwo doświadczeń w dziedzinie zbioru plonów, monitorując automatycznie bieżące rezultaty pracy i korygując ustawienia za jednym dotknięciem przycisku. System, za który New Holland zostało specjalnie wyróżnione podczas imprezy SIMA Innovation Awards 2009 pozwala operatorom prowadzić prace żniwne z większą pewnością siebie i pomagać im na optymalne  sterowanie kombajnem w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Doradztwo na miarę eksperta
Szeroki zakres ustawień maszyny, upraw i warunków, w jakich odbywają się prace żniwne i z którymi styka się rolnik lub usługodawca, wymagają często szerokiego doświadczenia niezbędnego dla utrzymania obsługi kombajnu na możliwie najwyższym poziomie. Dodatkowa presja wywierana jest na osobę operatora, gdy ceny zboża są niskie, zaś paliwa wysokie i różnica pomiędzy maszyną nieprawidłowo ustawioną a maszyną dobrze skonfigurowaną może oznaczać istotne różnice w generowanym zysku. Problemy te potęgują się przy istniejącym trendzie zastępowania kilku małych maszyn wielkimi kombajnami i niezbędne staje się, aby kombajn pracował w sposób ciągły przy swoich optymalnych możliwościach.
Inteligentny interfejs użytkownika firmy New Holland umożliwia operatorowi szybką i łatwą optymalizację ustawień kombajnu dla każdego rodzaju uprawy i warunków pracy. Kluczowe parametry robocze są monitorowane w sposób ciągły i wyświetlane na ekranie monitora IntelliView™ oraz porównywane z parametrami ustawionymi na początku prac żniwnych. W przypadku przekroczenia tych ustawionych wartości granicznych, operator po prostu naciska przycisk pomocy ACS (Automatic Crop Settings – Automatyczna Konfiguracja Zbioru) znajdujący się na monitorze IntelliView, co powoduje, że system zarekomenduje zmiany w ustawieniach kombajnu. Operator ma do wyboru zaakceptowanie lub anulowanie tych zaleceń, a w przypadku zaakceptowania kombajn automatycznie dokonuje niezbędnych regulacji.
Inteligentny interfejs użytkownika dokonuje w pierwszym rzędzie zmiany tego parametru, którego wartość jest w największej niezgodności z ustawieniem optymalnym. Z chwilą zaakceptowania przez operatora system odczekuje 60 sekund w celu zmierzenia efektu tej zmiany przed sformułowaniem kolejnych zaleceń.
Monitorowane są straty ziarna w obszarach separacji i czyszczenia, a także poziomy zwrotów. Funkcja ta jest udoskonalona poprzez śledzenie ilości uszkodzonych ziaren lub zanieczyszczeń ziarna w przypadku zainstalowania obsypanego nagrodami systemu Grain Cam™ firmy New Holland. W celu zoptymalizowania wydajności, takie parametry jak prędkość wirnika, prześwit klepiska, ustawienia sit i wialni oczyszczającej mogą być regulowane przez system. Podane zostaną również zalecenia uwzględnienia innych regulacji.

Zwiększona dzienna wydajność
Po ustawieniu parametrów przez doświadczonego operatora kombajnu maszyna nie musi być regularnie sprawdzana. Operator z mniejszym doświadczeniem może wyregulować maszynę szybko i łatwo, mając pewność, że regulacje bazują na aktualnych warunkach roboczych i gwarantując osiągnięcie najwyższej wydajności kombajnu.
W przeciwieństwie do innych systemów sterowania, inteligentny interfejs użytkownika jest jedynym dostępnym systemem aktywnie sugerującym i realizującym modyfikacje. Dla każdej konkretnej uprawy określane są zalecane regulacje umożliwiające skuteczne działanie inteligentnego interfejsu użytkownika we wszystkich regionach produkcji zbóż na całym świecie.
Firma New Holland po raz pierwszy wprowadzi tę nową technologię inteligentnego interfejsu użytkownika do kombajnów rotorowych CR9000
.


New Holland TM175 to jest siła...
Mafia grasuje... << postrach Forum
Patrz co piszesz, pisz z glową.

http://img530.imageshack.us/img530/7750/nowyfolder1.jpg

Offline

 

#2 2009-05-17 11:21:50

no1NEWHOLLANDno1

http://img27.imageshack.us/img27/1364/newhollandmoderatorcf3.png

9238517
Skąd: łódzkie
Zarejestrowany: 2008-12-07
Posty: 2660
Maszyna New Holland: TVT TM TS-A TL-A TD TC59H+

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

New Holland RULEZ ! ! !


[ : New Holland TM 165 mój byczek : ]

Offline

 

#3 2009-05-17 11:35:13

 ralfMTX140

http://img510.imageshack.us/img510/4002/rangafin1.png

7697430
Call me!
Skąd: Okolice Torunia
Zarejestrowany: 2008-11-14
Posty: 2397
Maszyna New Holland: TM175
WWW

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

DOKŁADNIE


New Holland TM175 to jest siła...
Mafia grasuje... << postrach Forum
Patrz co piszesz, pisz z glową.

http://img530.imageshack.us/img530/7750/nowyfolder1.jpg

Offline

 

#4 2009-05-17 13:25:04

dejmond16

http://img27.imageshack.us/img27/1364/newhollandmoderatorcf3.png

10039123
Skąd: Łódzkie
Zarejestrowany: 2009-04-13
Posty: 1911
Maszyna New Holland: T5060

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

może 4ever:)


<<< T5060 moja mała zabawka, w mojej małej piaskownicy >>>

Offline

 

#5 2009-05-17 21:12:19

no1NEWHOLLANDno1

http://img27.imageshack.us/img27/1364/newhollandmoderatorcf3.png

9238517
Skąd: łódzkie
Zarejestrowany: 2008-12-07
Posty: 2660
Maszyna New Holland: TVT TM TS-A TL-A TD TC59H+

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

Moim zdaniem NH wysunie się w niedługim czasie na prowadzenie w sprzedaży bo robi coraz lepsze maszynki


[ : New Holland TM 165 mój byczek : ]

Offline

 

#6 2009-05-17 21:52:00

mario0811

Super Zawodowiec

Skąd: Mazowieckie
Zarejestrowany: 2008-12-28
Posty: 1047
Maszyna New Holland: T5060 BR6090

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

W Polsce już jest liderem

Offline

 

#7 2009-05-17 21:59:06

no1NEWHOLLANDno1

http://img27.imageshack.us/img27/1364/newhollandmoderatorcf3.png

9238517
Skąd: łódzkie
Zarejestrowany: 2008-12-07
Posty: 2660
Maszyna New Holland: TVT TM TS-A TL-A TD TC59H+

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

Ale mi chodzi o przejęcie całego rynku takie kroki jak ten prototyp dobrze świadczy o firmie


[ : New Holland TM 165 mój byczek : ]

Offline

 

#8 2009-05-18 14:46:16

 ralfMTX140

http://img510.imageshack.us/img510/4002/rangafin1.png

7697430
Call me!
Skąd: Okolice Torunia
Zarejestrowany: 2008-11-14
Posty: 2397
Maszyna New Holland: TM175
WWW

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

Oj z tym to będzie bardzo trudno


New Holland TM175 to jest siła...
Mafia grasuje... << postrach Forum
Patrz co piszesz, pisz z glową.

http://img530.imageshack.us/img530/7750/nowyfolder1.jpg

Offline

 

#9 2009-05-18 17:38:04

dejmond16

http://img27.imageshack.us/img27/1364/newhollandmoderatorcf3.png

10039123
Skąd: Łódzkie
Zarejestrowany: 2009-04-13
Posty: 1911
Maszyna New Holland: T5060

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

uu delikatny plagiacik:)
ale chyba nikt się nie będzie gniewał ważne że NH rządzi:)


<<< T5060 moja mała zabawka, w mojej małej piaskownicy >>>

Offline

 

#10 2009-05-18 18:38:17

 ralfMTX140

http://img510.imageshack.us/img510/4002/rangafin1.png

7697430
Call me!
Skąd: Okolice Torunia
Zarejestrowany: 2008-11-14
Posty: 2397
Maszyna New Holland: TM175
WWW

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

No fakt to samo nie zauważyłem


New Holland TM175 to jest siła...
Mafia grasuje... << postrach Forum
Patrz co piszesz, pisz z glową.

http://img530.imageshack.us/img530/7750/nowyfolder1.jpg

Offline

 

#11 2009-05-18 19:35:51

no1NEWHOLLANDno1

http://img27.imageshack.us/img27/1364/newhollandmoderatorcf3.png

9238517
Skąd: łódzkie
Zarejestrowany: 2008-12-07
Posty: 2660
Maszyna New Holland: TVT TM TS-A TL-A TD TC59H+

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

A co tam było bo mi już nie chce się pokazać


[ : New Holland TM 165 mój byczek : ]

Offline

 

#12 2009-05-18 19:45:28

 ralfMTX140

http://img510.imageshack.us/img510/4002/rangafin1.png

7697430
Call me!
Skąd: Okolice Torunia
Zarejestrowany: 2008-11-14
Posty: 2397
Maszyna New Holland: TM175
WWW

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

Bo się usunęło


New Holland TM175 to jest siła...
Mafia grasuje... << postrach Forum
Patrz co piszesz, pisz z glową.

http://img530.imageshack.us/img530/7750/nowyfolder1.jpg

Offline

 

#13 2012-02-15 21:51:23

sdavitjons

Nowy użytkownik

Zarejestrowany: 2012-02-15
Posty: 2

Re: Nagroda dla New Holland za prototypowy model NH2

Are you thinking of aesthetic medical training as continuing medical education? Then you should decide on most demanding aesthetic course that offers you promising career in medical discipline. Botox training or dermal filler training is becoming popular among medical professionals due to increased demand of Botox. Aesthetic industry needs a number of Botox experts to cope increased beauty conscious people. Many institutions have established to provide this aesthetic training. In Botox school a person can learn Botox and its safe application, and Botox courses provide hand-on training in Botox class. The Botox course enables a medical professional to handle patients professionally and provide treatment efficiently.

Offline

 
Forum o Bydle Mlecznym i Mięsnym

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
Ostrowo pola namiotowe zaproszenia ślubne tanie abonament numizmatyczny hydraulik warszawa edycja zdjęć online